323f zraz Tatry

5. až 7. júna 2015 sa konal Náš klubový zraz vo Vysokých Tatrách. O jeho organizáciu sa postaral Náš dlhoročný člen Michal. Spestrením zrazu bol meraný slalom, pri ktorom sme preverili Našu zručnosť. Zraz sa vydaril na jednotku.

Fotografie nájdete na klubovom fóre:
Zraz tatry 2015